Premium Hotel

Premium Hotel

Premium Hoteldə işıqların avtomatikası, zəif axın sisteminin mal-material təchizatı və onların qurulması. Binada qurulmuş mərkəzi kondisioner sisteminin idarəedilməsi və Ağıllı sistem üzərindən monitorinqi.

Read more