Premium Hotel

Premium Hotel

IN Ağıllı Otel
portfolio
Investor Name:
ELSMART
Published Date:
02/04/2021
Location:
Azərbaycan
Value:
Architecture:
About Project

Premium Hoteldə işıqların avtomatikası, zəif axın sisteminin mal-material təchizatı və onların
qurulması. Binada qurulmuş mərkəzi kondisioner sisteminin idarəedilməsi və Ağıllı sistem
üzərindən monitorinqi.