Sxem lövhələri elektrik sistemlərində çox tətbiq olunan və mühüm bir hissə kimi qiymətləndirilən komponentlərdir. Bu lövhələr üzərində elektrik komponentləri, yüklər, təchizatlar və sistemlər üçün sətirlər, kənar və içəri dairələr, və ya başqa qrafik elementləri yerləşdirilir.Sxem lövhələri, elektrik şəbəkəsindəki cihazlar arasında müəyyən bir bağlantı yaratmaq üçün istifadə edilir. Bu cihazlar bəzən tək bir sxem lövhəsi ilə idarə edilir, bəzən isə bir neçə lövhə əhatə edir.Elektrik sistemləri mühərrik cihazlar, enerji qaynaqları, nəzarət və tənzimləmə sistemləri və çeşitli sensorlar kimi çox sayda komponentdən ibarətdir. Bu komponentlər bir-biri ilə əlaqələndirilərək, elektrik şəbəkəsi kimi bir bütün yaradılması üçün sxem lövhələri əhəmiyyətli bir rol oynayır.Sxem lövhələri, izolyasiya materialından hazırlanır və müxtəlif ölçülərdə və dizaynlarda mövcuddur. Hər bir sxem lövhəsi, özünəməxsus özəlliklər və xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər, həm də sxem lövhəsinin dəstəkləyə biləcəyi komponentlərin sayı və cürünə dair məhdudiyyətləri də təyin edir.İnkişaf edən ağıllı ev sistemləri ilə birgə, sxem lövhələri daha da vacib olur. Bu sistemlər, evlərdəki elektrik enerjisi, aydınlatma, isidilmə və havalandırma sistemləri kimi bir çox elektromekanik cihazın idarə edilməsini təmin edir. Sxem lövhələri bu cihazların bir-biri ilə əlaqələndirilməsini və düzgün işləməsinə kömək edir.