İşçilərə nəzarət sistemi, müəssisələrdə və ofislərdə işçilərin nəzarətini və idarə olunmasını təmin etmək üçün önəmlidir. Bu sistemlər, işçilərin giriş-çıxış saatlarını müəyyən edərək işçilərin artıq iş saatlarını və maaş hesabatlarını hazırlamaq üçün istifadə olunur. Bunun yanı sıra, işçilərin ofis içindəki hərəkətlərini nəzarət edərək, ofis təhlükəsizliyini də təmin edir. İşçilərə nəzarət sistemləri zaman və məqəmə bağlı olaraq müxtəlif funksiyaları həyata keçirə bilir. Bəziləri məsələn, işçilərin yalnız müəyyən bir bölməyə daxil olmasına icazə verir, bəziləri isə işçilərin hərəkətlərini video kameranın vasitəsilə canlı izləməyə imkan verir. İşçilərə nəzarət sistemləri, iş yeri təhlükəsizliyi və idarə olunması üçün vacib bir vasitədir.