Ağıllı nəzarət sistemləri binalarda və ya müəssisələrdə ərazinin mühitini qorumaq, məhdudlaşdırmaq və istifadəçilərin giriş çıxışlarını idarə etmək üçün effektiv bir vasitədir. Ağıllı nəzarət sistemləri bu funksiyaları daha effektiv şəkildə yerinə yetirmək üçün hazırlanmış bir proqram-aparat təminatıdır.Ağıllı nəzarət sistemləri vasitəsilə əməkdaşların iş vaxtını uçot edə bilər, obyektin təhlükəsizliyini qoruyacaq məhdudiyyətlər tətbiq edə bilər və daha bir çox funksiyalara malikdir. Ağıllı girişə nəzarət sistemləri istifadəçilərə daha yüksək səviyyədə nəzarət və idarə imkanı təmin edir.